Om zelf lid te worden, vereisen de statuten dat u:

  • minstens twee jaar advocaat bent (al dan niet onderbroken)
  • een door de algemene vergadering erkende ervaring en kennis van het publiekrecht bezit
  • wordt voorgedragen door ten minste twee leden.

Komt u in aanmerking en heeft u interesse?
Contacteer dan een lid of stel uzelf voor met uw curriculum vitae waaruit het vervullen van de voorwarden blijkt.